De geschiedenis van 'De Gouwebloem'

In 1954 is door Trijntje Breedijk (voor oud Waddinxveners een bekende) "De Zonnebloem" opgericht, omdat zij zich wilde inzetten voor zieken en gehandicapten in de gemeente Waddinxveen. Zij heeft toen mevrouw van Oosten benaderd of zij ook wat kon betekenen en of zij de zieken wilde bezoeken. Mevr. van Oosten is toen begonnen met handenarbeid, om de mensen bezig te houden en hen uit hun isolement te halen. Zo ging zij bijvoorbeeld daar wol en lapjes stof brengen, zodat de deelnemers zich bezig konden houden met breien, borduren en kussens maken. De mannen kregen hout tot hun beschikking zodat deze zich bezig konden houden met het maken van houten speelgoed en andere artikelen. Al deze spullen werden dan door een aantal vrijwilligers aan de deur verkocht. De handwerkartikelen werden later op de jaarlijkse bazar, braderie of andere festitiveiten in Waddinxveen te koop aangeboden. Bij mevrouw van Oosten thuis kwamen in die tijd enkele dames bij elkaar om de gemaakte handwerkartikelen verder af te maken, zodat deze dan verkocht konden worden.

Later werd het gebouw "De Paddestoel" in de Sniep een middag gehuurd om daar de activiteiten te doen, maar tevens voor de gezelligheid en de onderlinge contacten. Dit is zo gebleven totdat we in 1985 een eigen gebouw kochten aan de Tollenslaan, waar al deze activiteiten verder gingen. Trijntje Breedijk vroeg in 1959 aan dhr. Immerzeel, of hij ook eens iets voor "De Zonnebloem" wilde doen. Hij ging zich daarom belasten met de bestellingen van de koeken die in die tijd door Doeleman transport naar diverse adressen in Waddinxveen werden gebracht. Ook werden er in die tijd al fruitbakjes naar de deelnemers gebracht, die jarig waren. In het begin van de jaren '60 werd de eerste reis georganiseerd en wel naar het bloemencorso, dit ging allemaal met eigen auto's. Het was een lange sliert van auto's en bij terugkeer stond het muziekkorps hen op te wachten bij "De Unie" aan de Kerkweg. Dit was toen zo'n succes dat het een jaarlijks terugkerend evenement is geworden tot op heden toe (alleen gaan wij nu met bussen of een boot en wacht er geen muziek) Ook werd er in die tijd al gezamenlijk kerstfeest gevierd. Dit wordt tot op heden nog steeds gedaan in het Anne Frank centrum met deelnemers en medewerkers.

In 1961 is door Trijntje Breedijk en enkele andere bestuursleden van "De Zonnebloem" een stichting opgezet en deze werd bij notaris van der Most met een notariele akte vastgelegd. Omdat "De Zonnebloem" ook een landelijke vereniging is en hierdoor veel spraakverwarring ontstond in de gemeente, is in 1977 door middel van een prijsvraag de naam veranderd in "De Gouwebloem". In datzelfde jaar werd er een marathon-fietstocht gehouden, Parijs--Waddinxveen om geld in te zamelen voor "De Gouwebloem". De kranten stonden er in die tijd bol van en schreven het volgende. "Als de Koningin was gekomen, hadden er niet meer mensen kunnen staan. Geweldig, zoals de wielrenners door de Waddinxveners ontvangen zijn. Het was ontroerend, zoveel hartelijkheid en medeleven".  Mevrouw A.J. van Herk-van der Eijk, de presidente van "De Gouwebloem" is aan het eind van de lange zaterdagmiddag nog steeds onder de indruk. Dat de rit Parijs--Waddinxveen 20.000 gulden voor "De Gouwebloem" zou opbrengen, had ze nooit durven hopen.

Zo werd er in de jaren '80 ook veel aan sponsorzwemmen gedaan om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor "De Gouwebloem". Deze stichting die zich inzet voor chronisch zieken en gehandicapten in Waddinxveen, eerst was dit  "De Zonnebloem" en later "De Gouwebloem" bestaat in 2009 al 55 jaar. De naam "De Gouwebloem" bestaat in 2014 officieel 37 jaar. De Stichting bestaat uit een bestuur en een groot aantal enthousiaste vrijwilligers die samen een team vormen om zorg te dragen dat alles vlekkeloos verloopt. Een aantal medewerkers bezoekt regelmatig de bij de stichting ingeschreven deelnemers, indien zij dit op prijs stellen. In het gebouw aan de Tollenslaan 161, dat in 2008 een facelift heeft gekregen, komen op dinsdagmiddag deelnemers en medewerkers bij elkaar om wat te handwerken, sjoelen, kaarten of zomaar voor de gezelligheid.

Maar de vrijwilligers van "De Gouwebloem" worden ook niet vergeten. Zo is er soms na een evenement of verkoping een gezellige avond met een bingo of een etentje tegen onkostenvergoeding. Nederland is druk,Waddinxveners zijn druk. Iedereen is druk met werk, school, sport of andere activiteiten. In deze drukke wereld worden mensen, die vanwege hun ziekte of handicap, niet volwaardig kunnen deelnemen aan onze maatschappij vaak vergeten. Jammer, want net als ieder zijn ook zij mensen die het verdienen zich te ontwikkelen en een sociale kring op te bouwen of uit te breiden. Het is daarom goed dat onze gemeente stichting  "De Gouwebloem"  kent.